Als u samen met ons het verschil wilt maken !!!

  CROSSPOWER FOUNDATION

 armoede en gevolgen

Stichting Crosspower Foundation

Postbus 310

3770 AH  Barneveld

Telefoon:        (+31) 6 54688120

E-mail:            crosspower.eur@gmail.com

Bankrekening ABN-AMRO nr. 49.19.83.727

ANBI nr.          8516.25.940

 

De oorzaken van individuele armoede zijn divers.

In de zogenaamde ‘derdewereld’ landen kennen we allemaal wel de beelden van uitgemergelde kinderen en mensen die  wanhopig op zoek zijn naar voedsel of zich hier door een gebrek aan, maar bij hebben neergelegd.

Ook zijn daar de mensen die in hun drang te overleven en zorg te dragen voor hun gezin en in de hoop op een beter leven,  noodgedwongen de stap nemen om naar de grote stad te gaan op zoek naar werk en dus inkomen, de gevolgen zijn helaas vaak desastreus. Meerdere steden hebben in 10 jaar tijd meer dan een verdubbeling van het aantal inwoners ervaren, waardoor deze steden op het gebied van huisvesting en hygiënische voorzieningen, de grote toeloop van deze nieuwe inwoners niet aan kunnen…..grote slums/townships met de welbekende erbarmelijke huisvesting ontstaan.

Het aantal beschikbare arbeidsplaatsen is veel te gering en vaak moeten deze ‘nieuwe’ inwoners onwetend of (nood)gedwongen keuzes maken die ze niet voor mogelijk hadden gehouden en die ze de rest van hun leven zullen meedragen. Ze vallen ten prooi aan prostitutie of geldverstrekkers welke op voorhand weten dat de persoon in kwestie de schuld en rente nooit terug kunnen betalen, met alle gevolgen van dien. Ziekte, depressie en de stap naar het gebruiken van bijvoorbeeld lijmsnuiven, drugs en alcohol liggen op de loer

 

In welvarender landen kunnen mensen bijvoorbeeld door langdurige werkloosheid of ziekte vrij onverwacht vanuit welstand tot armoede vervallen en neemt de kans toe dat ze daardoor in een maatschappelijk isolement terecht komen. Deelname aan allerlei activiteiten wordt uit financieel oogpunt onmogelijk, het betalen van communicatie- en transportmiddelen wordt een probleem, evenals kleding en middelen voor lichaamsverzorging, waardoor men zich niet meer representatief voelt. De woonsituatie verslechtert en daarmee krijgt men een ander (minder) sociaal aanzien. Psychische gevolgen van een verval tot armoede kunnen schuld en schaamte zijn en het in een sociale isolement geraken ligt op de loer.

  CROSSPOWER FOUNDATION