Als u samen met ons het verschil wilt maken !!!

  CROSSPOWER FOUNDATION

EGOLI , East London

Ondersteuning Egoli Church

accordeon

Omdat op veel plaatsen in de townships geen stroom voorhanden is hebben we een accordeon (trekklavier) gekocht zodat de aanbidding tijdens de kerkelijke bijeenkomsten en ’open air’ diensten muzikaal ondersteund kunnen worden.

soupkitchen

Deze ‘soupkitchen’ is al enige tijd actief, wij hebben een ontbrekende grote pan en voor een aantal weken ingrediënten voor de soep voor hen gekocht. Van deze soupkitchen maken inmiddels ca 200 kinderen gebruik.

renovatie braakliggend gebouw

Al jaren ligt in deze wijk een pand te verpauperen, we zijn initiatieven gestart om het mogelijk te maken dit gebouw te verwerven en aansluitend met local people te gaan renoveren opdat het gebruikt kan gaan worden voor de bijeenkomsten van Egoli Church en daarnaast voor het gegeven van vak- en computertrainingen, ontmoetingsplek voor ouderen en worden op het omliggende terrein groentetuintjes aangelegd zodat de mensen kunnen voorzien in hun eigen voedselvoorziening en eventueel kunnen voorzien in een inkomen door deze groente te verkopen.

Bijbels

De inwoners van Egoli zien ook de veranderingen in deze mensen en wekelijks komen er nieuwe mensen naar de bijeenkomsten, om deze mensen ook verder in hun Christelijke leven te helpen hebben ze behoefte aan Bijbels, bij voorkeur met zowel het Oude als het Nieuwe testament in het Engels en Afrikaans.

Inmiddels zijn er door ons initiatief , 50 Bijbels geleverd.  

Stichting Crosspower Foundation

Postbus 310

3770 AH  Barneveld

Telefoon:        (+31) 6 54688120

E-mail:            crosspower.eur@gmail.com

Bankrekening ABN-AMRO nr. 49.19.83.727

ANBI nr.          8516.25.940

  CROSSPOWER FOUNDATION