Als u samen met ons het verschil wilt maken !!!

  CROSSPOWER FOUNDATION

doelstellingen

Stichting Crosspower Foundation

Postbus 310

3770 AH  Barneveld

Telefoon:        (+31) 6 54688120

E-mail:            crosspower.eur@gmail.com

Bankrekening ABN-AMRO nr. 49.19.83.727

ANBI nr.          8516.25.940

Wij willen samen met u onze doelstellingen verwezenlijken en samen met u het verschil maken.

Wij willen dit bereiken door onder andere:

 

Hulp en ondersteuning te bieden aan Ministries en

   kerkelijke organisaties over de gehele wereld, in het

   bijzonder aan diegene die zonder deze hulp en

   ondersteuning niet tot volledige ontplooiing kunnen komen.

   We willen pastors (in wording) ondersteunen en ontlasten

   om zo spoedig mogelijk te komen tot het doel waar God ze

   voor wil inzetten.

 

   Hierbij te denken aan bijvoorbeeld beschikbaar stellen  

   van ruimten om bijeenkomsten te houden, huisvesting,

   vervoermiddelen, Bijbels, computers, internet.

 

Ondersteunen en begeleiding van projecten op het gebied

   van kwaliteit van leven, levensomstandigheden en

   huisvesting

 

Het bieden van humanitaire hulp door verstrekking van

   voedsel, goede kleding, speelgoed en overige goederen die

   beantwoorden aan het doel van de stichting

 

Ondersteunen en verzorgen van trainingen / coaching van

   kinderen, jong volwassenen en volwassenen met als doel

   hen verder op weg te helpen in hun ontwikkeling en leven. 

 

Het bieden van praktische en fysieke hulp en ondersteuning

   aan particulieren en hulp– of kerkelijke organisaties voor het

   verzorgen van bijvoorbeeld kinderopvang en begeleiding.

 

Het werven van fondsen die het vorenstaande financieel

   mogelijk maken

 

Al wat de stichting nodig acht voor het bereiken van haar

   doelstelling

  CROSSPOWER FOUNDATION