Als u samen met ons het verschil wilt maken !!!

  CROSSPOWER FOUNDATION

bestuur

Het bestuur van onze stichting is als volgt samengesteld:

 

Henk de Kruyff  (1963), opleiding bouwkundig                          werkzaam als bouwkundig ondernemer / projectleider / adviseur

 

 

Rick Borkent (1986), opleiding VU journalistiek         werkzaam als tekstschrijver / copywriter

 

 

 

Richard Heezen (1986), opleiding HBO Facility Management                                                          werkzaam bij een detacheringbureau en verantwoordelijk voor huisvesting en al wat daar mee verband heeft.

 

 

 

Henk de Kruyff jr (1990), opleiding bouwkundig         werkzaam als bouwkundig inspecteur

 

 

strijkstokbeleid

Het streven van de stichting is om zoveel mogelijk inkomsten welke voortkomen uit giften en donaties in te zetten voor de doelstellingen van de stichtingen en de vaste kosten zoveel als mogelijk te beperken. Daarnaast  werken de bestuursleden en vrijwilligers van de stichting onbezoldigd. 

Stichting Crosspower Foundation

Postbus 310

3770 AH  Barneveld

Telefoon:        (+31) 6 54688120

E-mail:            crosspower.eur@gmail.com

Bankrekening ABN-AMRO nr. 49.19.83.727

ANBI nr.          8516.25.940

  CROSSPOWER FOUNDATION

Rick Borkent