Als u samen met ons het verschil wilt maken !!!

  CROSSPOWER FOUNDATION

projecten

Ondersteunen kerk in township van East London — Zuid Afrika

In East London zijn meerdere townships zoals bijvoorbeeld in Duncan Village en Mdantsane, deze laatste is zelfs na Soweto de grootste van Zuid Afrika…..met meer dan 1 miljoen inwoners! 

In het deel Egoli ondersteunen wij een onlangs opgestarte kerkelijke gemeente welke naast de verkondiging van het Evangelie als doelstelling heeft om zorg te gaan dragen voor humanitaire en maatschappelijke hulp aan de inwoners van deze township. Wij willen als stichting deze kerkelijke gemeente financieel en ondersteunend bijstaan in het verwezenlijken van hun doelstellingen en samen met hen werken aan de continuďteit.    Deze groep mensen zijn vol passie voor God en wat Jezus voor hen heeft gedaan....geweldig dit te mogen ervaren.                  Pastor Malvory schenkt daarnaast veel aandacht aan wat het betekent om Christen te zijn en te zorgen voor je medemens, geweldig te zien hoe ze hier ondanks hun zeer beperkte middelen toch invulling aan geven. Egoli is de afgelopen jaren door een ieder in de steek is gelaten , mede omdat in dit deel veel drugs en criminaliteit is en er veel verslaafden wonen.

De genomen initiatieven zullen als een springplank gaan fungeren voor projecten in de andere areas van de townships / slums in East London.

Toiletvoorzieningen townships East London—Zuid Afrika

Initiatieven om tezamen met de plaatselijke overheid te komen tot het verbeteren van de sanitaire voorzieningen in de townships door op meerdere centraal gelegen plaatsen in de townships sanitaire voorzieningen te realiseren.

Kleding inkopen en verstrekken

We willen fondsen werven om het mogelijk te maken dat we plaatselijk kleding kunnen kopen en verstrekken, te denken aan bijvoorbeeld school uniformen omdat deze aanschaf voor veel ouders in de townships een haast onoverbrugbare kostenpost is. 

 

Low-cost housing projecten (Zambia en Ghana)

Plannen voor het realiseren van low-cost housing projecten, gebouwd door local-people. Deze woningen komen middels een rent to own (huurkoop) constructie in eigendom van de bewoners.

Stichting Crosspower Foundation

Postbus 310

3770 AH  Barneveld

Telefoon:        (+31) 6 54688120

E-mail:            crosspower.eur@gmail.com

Bankrekening ABN-AMRO nr. 49.19.83.727

ANBI nr.          8516.25.940

  CROSSPOWER FOUNDATION