Als u samen met ons het verschil wilt maken !!!

  CROSSPOWER FOUNDATION

Uw hulp / donaties

We kunnen de projecten en doelstellingen alleen tezamen met u realiseren.

Wilt u samen met ons een bijdrage leveren aan het welzijn van onze medemens en hen samen met ons verder helpen in hun (geestelijk) leven dan vragen wij u om ons middels een gift of donatie te ondersteunen.

Uw kunt uw gift / donatie overmaken op ABN AMRO bank rekeningnummer  49.19.83.727 

tnv Crosspower Foundation

(NL84ABNA 0491983727)

 

U kunt ook specifiek een doel aangeven om te ondersteunen, bijvoorbeeld  voor de aankoop van één of meerdere 25 kg zak(ken) Meal in One en waarmee we    per zak ca 500 zeer voedzame maaltijden kunnen realiseren voor de kinderen…...de kosten voor één zak    Meal in One 15% protein inclusief transportkosten bedragen  eur 75,-

Heeft u vragen of wilt u ons op een andere wijze ondersteunen, schroom niet en bel ons op telefoonnummer 06-54688120 of stuur een email naar crosspower.eur@gmail.com

 

Namens ons en de vele mensen die we gaan helpen hartelijk dank!

Stichting Crosspower Foundation

Postbus 310

3770 AH  Barneveld

Telefoon:        (+31) 6 54688120

E-mail:            crosspower.eur@gmail.com

Bankrekening ABN-AMRO nr. 49.19.83.727

ANBI nr.          8516.25.940

  CROSSPOWER FOUNDATION