††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Als u samen met ons het verschil wilt maken !!!

† CROSSPOWER FOUNDATION

voedselverspilling

Stichting Crosspower Foundation

Postbus 310

3770 AH† Barneveld

Telefoon:††††††† (+31) 6 54688120

E-mail:††††††††††† crosspower.eur@gmail.com

Bankrekening ABN-AMRO nr. 49.19.83.727

ANBI nr.††††††††† 8516.25.940

De voedselverspilling in de ontwikkelende landen is extreem, producenten hebben overproductie en in de supermarkten worden levensmiddelen niet verkocht en weggegooid omdat er richtlijnen zijn mbt de THT Ďten minste houdbaar totí datum. Daarnaast komt het voor dat er inkoop - inschattingsfouten zijn gemaakt bij het bestellen.

 

Wij willen ons actief gaan inzetten om te bewerkstelligen dat een deel van dit overschot bij supermarkten en producenten ook gebruikt gaat worden voor de noden van de armlastigen.

Inmiddels weten we dat in East London, Zuid Afrika door de plaatselijke kerken initiatieven zijn genomen om de overschotten van de plaatselijke supermarkten op te halen en uit te delen onder de armen..

Als stichting zijn wij ons bewust dat de voedselverspilling niet zomaar is op te lossen hiervoor is een verandering van inzichten, moraal besef en politieke input benodigd.†

Maar op zijn minst kunnen we proberen om het leed voor de minderbedeelden zoveel als mogelijk te verzachten en hen het besef te geven dat anderen op de wereld om hun geven, hun willen helpen om een bestaan op te bouwen, hun willen helpen om te voorzien in hetgeen zij op eigen kracht voor henzelf of voor hun gezin niet kunnen bereiken.

 

 

CROSSPOWER FOUNDATION