††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Als u samen met ons het verschil wilt maken !!!

† CROSSPOWER FOUNDATION

evangelie

Stichting Crosspower Foundation

Postbus 310

3770 AH† Barneveld

Telefoon:††††††† (+31) 6 54688120

E-mail:††††††††††† crosspower.eur@gmail.com

Bankrekening ABN-AMRO nr. 49.19.83.727

ANBI nr.††††††††† 8516.25.940

We willen voorzien in tools en middelen om de verkondiging van het Evangelie in de wereld uit te breiden.

 

Waar mogelijk willen we met name in probleem wijken,† pastors ondersteunen bij het verwezenlijken van hun doelen om kerkelijke gemeenten te stichten en mensen bewust te maken om te zien naar hun medemens.

††

Met onze doelstellingen als geheel willen we leven en werken naar hetgeen in Jesaja 58 staat geschreven:

 

Is dit niet het vasten dat Ik verkies:

dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt,

dat u de banden van het juk ontbindt,

dat u de onderdrukten vrij laat heengaan

en dat u elk juk breekt?

Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt,

en de ellendige ontheemden een thuis biedt,

dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt,

en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?

 

En natuurlijk Mattheus 25 vers 35ó40

 

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven;

Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven;

Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.

Ik was naakt en u hebt Mij gekleed;

Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht;

Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.

Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven?

Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en

gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed?

Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en

zijn bij U gekomen?

En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u:

voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van

Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

CROSSPOWER FOUNDATION